Visie

Ons project is gegroeid vanuit de psychoanalytische visie, en voornamelijk vanuit het denken van Françoise Dolto, een psychoanalytische dokter (Parijs, 1908-1988) die heel fel geloofde in het verbreden van het psychoanalytisch en psychotherapeutisch veld naar de alledaagse opvoedingssituaties.
Ook andere auteurs als bijvoorbeeld Bowlby, Lebovici, Fonagy, zijn belangrijke auteurs die de relationele context en de hechting op de voorgrond plaatsen. Een kind groeit in en dank zij de relatie met zijn ouderfiguur. Het kind is een vat vol mogelijkheden, wachtend op de toenadering van de volwassene. Dit wil zeggen dat het verlangen van het kind kan groeien dank zij het verlangen van de ouder.

Ouders hebben de mogelijkheid om via hun eigen verlangen, hun eigen onbewuste, hun eigen vragen het kind te helpen groeien. Het onthaal van ouder én kind is dan ook de uitgangsbasis voor de ondersteuning van de ouders in hun vragen over het gedrag van hun kind, over zichzelf in de relatie tot hun kind. We luisteren, geven betekenis, stellen gerichte vragen, adviseren niet, proberen opening te maken zodat ouders hun eigen capaciteiten verder kunnen aanspreken in het opvoedingsproces.

Opvoeding is een kwestie van structuur bieden, grenzen aanreiken, veiligheid bieden, de onbewuste en bewuste psychische capaciteiten helpen ontwikkelen. Het is een proces van wederzijds hechten en loslaten, wat niet altijd zo evident is. Vanuit de hechting, de interactie, de relatie, richten we ons ook op de capaciteit van het mentaliseren, dwz het begrijpen en reguleren van emoties en het in de interactie betekenis geven aan interne belevingen van zichzelf en van de anderen. We openen de mogelijkheid bij ouders om te mentaliseren, om te denken over zichzelf en hun kind.

Het kunnen denken over, het kunnen omgaan met gevoelens en gedachten en angsten, opent het psychisch functioneren van het kind, het weerhoudt het kind om vast te geraken in angsten (die de interactie mogelijkheden later blokkeren). Mentaliseren is een fundamenteel menselijk vermogen, het is datgene wat ons tot mens maakt. Het geeft het kind de mogelijkheid om te zorgen voor zichzelf, om zijn eigen psychisch functioneren te sturen, dit gebaseerd op de vroege hechtingsrelatie.

Het psychisch en emotioneel welzijn van de ouder is belangrijk in de opvoeding. Het luisteren naar de ouders is essentieel, net zoals het beluisteren van het kind (verbaal en non-verbaal). We spreken het kind dus zelf steeds aan, we betrekken hem in het spreken met zijn ouders.

Het kind is een reeds persoontje met een eigen verlangen dat in en door de relatie met zijn ouders of opvoedingsfiguren psychisch en sociaal gesterkt kan worden. We opteren voor een plek binnen de kinderopvang, zodat de weg naar extra opvoedingsondersteuning  spontaan, laagdrempelig én  complementair kan zijn.

We geven maximaal drie tot vier afspraken. Zoniet is doorverwijzing noodzakelijk. We opteren om de opvoeding tweeërlei te ondersteunen, zowel de ouders als de professionelen kunnen bij ons terecht. Dit aanbod is voor ouders met jonge kinderen (0-6j), wetende dat heel veel basis gelegd wordt in deze vroege kinderjaren.

Comments are closed.